Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για μηχανικούς

Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για μηχανικούς

Σαρρής, Ι.Ε. και Θ. Καρακασίδης, ‘Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για Μηχανικούς: Με παραδείγματα στο Matlab’, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., ISBN: δ’ έκδοση, 2017

ISBN: 978-960-418-725-6 (802 σελίδες).

Σαρρής, Ι.Ε. και Θ. Καρακασίδης, ‘Αριθμητικές μέθοδοι και εφαρμογές για Μηχανικούς: Με παραδείγματα στο Matlab’, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε., ISBN: γ’ έκδοση, 2015

ISBN: 978-960-418-520-7 (620 σελίδες).

                                           

Διανέμεται στα εξής 31 Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη πλατφόρμα του ΕΥΔΟΞΟΥ: 1) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Πολιτικών Μηχανικών, 2) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Μηχανικών Πληροφορικής, 3) ΠΘ, Μηχανολόγων Μηχανικών, 4) ΠΘ, Η/Υ, 5) ΠΘ, Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοϊατρική, 6) ΠΘ, Πληροφορικής, 7) ΠΘ, Πολιτικών Μηχανικών, 8) Π. Πατρών, Μαθηματικό, 9) Π. Πατρών, Διαχείριση Περιβάλλοντος, 10) Π. Πατρών, Επιστήμης Υλικών, 11) Π. Δυτικής Μακεδονίας, Μηχανικών Πληροφορικής, 12) Π. Δυτικής Μακεδονίας, Μηχανολόγων Μηχανικών, 13) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πολιτικών Μηχανικών, 14) Πολ. Κρήτης, Ορυκτών Πόρων, 15) Πολ. Κρήτης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, 16) Π. Κρήτης, Επιστήμης Υλικών, 17) Π. Κρήτης, Φυσικό, 18) ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πολιτικών Μηχανικών, 19) ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μηχανολόγων Μηχανικών,  20) ΤΕΙ Αθήνας, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, 21) ΤΕΙ Αθήνας, Πολιτικών Μηχανικών, 22) ΔΠΘ, Μηχανικών Παραγωγής, 23) ΑΣΠΕΤΕ, Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, 24) ΔΠΘ, Μηχανικών Περιβάλλοντος, 25) ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, 26) Γεωπονικό Παν. Αθηνών, 27) ΕΜΠ, Πολιτικών Μηχανικών, 28) ΠΘ, Οικονομικό, 29) Παν. Ιωαν., Φυσικής, 30) ΑΠΘ, Φυσικής, και 31) ΕΜΠ, Χημικών Μηχανικών.

Ι. ΣαρρήςΘ. Καρακασίδης
Τζιόλα, 2014
514 σελ.
ISBN 960-418-419-7